Over ons

overons

Augustus 2006. De Jongerenraad werd opgericht met als doel om op te komen voor jongeren in de gemeente Rhenen. Bijna negen jaar later doen we dit nog steeds en geven we (als officieel adviesorgaan) advies aan het college van burgemeester en wethouders, zowel gevraagd als ongevraagd.

Eens in de drie weken komen we bij elkaar voor een vergadering op het gemeentehuis, we bespreken dan zaken die jongeren aangaan. Daarnaast organiseren we muziekavonden, debatten rond verkiezingen en schuiven we aan bij bijeenkomsten rond (gemeente)projecten.

In de Jongerenraad zitten jongeren uit de gemeente Rhenen – hieronder staat een overzicht. We proberen een goede afspiegeling van de doelgroep te vormen door veel contact te onderhouden met jongeren. Ook hebben we een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.